Вовед

Земете го на пример ADP040T050S001A
Упатство AD Производ бр. AD=Изолација AC/DC DD=Изолација DC/DC
P Пакување A=Адаптер М=Модул за полнење со смола P=Модул за PCB
040 Моќ бр. 010=1W 100=10W 350=35W
T Апликација В=Комерцијална Т=Индустриска К=Медицинска С=Сустра средина
050 Излезна моќност 033=3,3V 055=5,0V 120=12V 240=24V 11A=110V
S Прилагодена ознака. S=Стандард Z=Прилагодено
001 Сериски бр. 001-999, Идентитет различен производ во иста категорија.
A Информации за голема надградба. АЗ, првото масовно производство е фиксирано како А.