Сертификат

СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

СЕРТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ

СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ

ROHS-EU ROHS десет скенирање + хемиско мерење

Zhongguancun висока технологија crticate

Сертификат за висока технологија

CE сертификат